O ciclo da auga

Presentación

I.E.S. Campo de San Alberto
1º ESO

Beatriz García Eiras
Helena Calo Ons
Patricia Gandarela Seijas

A auga é un recurso escaso, pero de importancia vital para a sociedade e a natureza. De toda a auga existente no planeta, só unha pequena parte  é aproveitable pola sociedade, e pola maior parte da natureza.Coida a auga que tamén está no planeta!

 
0 comentarios nesta entrada.