Solucións para o aforro enerxético e a loita contra o cambio climático

imagen noticia

IES Otero Pedrayo (Ourense)
1º Bacharelato

Pablo Romero Vilarchao
Xabier Gómez Domínguez

Como diminuír os gases invernadoiro no transporte?
- Tecnoloxías alternativas: tecnoloxía downsizing, automóbiles híbridos, coches eléctricos puros, pila de combustible de hidróxeno, coches solares.
- Novos combustibles: biocombustibles, gas natural, GLP (gas licuado do petróleo).
- Outras ideas: eco pedal, auto start/stop, uso correcto do automóbil.

 
0 comentarios nesta entrada.