Pensa no que fas. As consecuencias

C.P.I. Ponte Carreira
1º ESO

Ricardo Rivadas Penas

Neste curto facemos unha pregunta directa: cando fas algo pensas nas consecuencias dese acto?. A película farache reflexionar para que ao final tentes responder á pregunta.

 
0 comentarios nesta entrada.