Causas, efectos e solucións

Presentación

I.E.S. de Arzúa
2º ESO

Alba Fariña Moscoso

Baséase na explicación de causas, efectos e ó final danse algunhas solucións coas que podemos colaborar a diminuír o cambio climático.

 
0 comentarios nesta entrada.