O impulso da mobilidade aérea do motor de combustión interna

En 1903, os irmáns norteamericanos Wright inventaron o aeroplano, que dotaron tamén dun motor de combustión interna. A súa difusión fixo aumentar notablemente a demanda de gasolina.

Unidad2

No inicio do século XX apareceu o aeroplano, que ao igual que o coche non empezou a facerse notar a grande escala ate 1910. A expansión desta forma de desprazamento veuse favorecida pola expansión dos centros anormalmente desenvolvidos con vastos e distantes terreos de aterraxe.

Unidad2

Destes aeroplanos pasouse a avións de hélices ata chegar aos actuais reactores, que consomen gran cantidade de combustible. O desenvolvemento da tecnoloxía aeroespacial permitiu fabricar avións capaces de superar a velocidade do son, coma o Concorde e os cazas militares, ademais de naves espaciais e os modernos transbordadores, todos eles con consumos inxentes de enerxía.

Unidad2

Unidad2