A repercusión do motor de combustión interna no cambio climático

Esta extensión das combustións por focos móbiles e difusos e, polo tanto, difíciles de controlar, así como as emisións das centrais térmicas para producir a enerxía eléctrica portable, xunto coas combustións propias de industrias como as fábricas de cemento, supuxeron un aumento significativo de CO2 na atmosfera, susceptible de producir un incremento da temperatura.

Para frear os efectos sobre os ecosistemas e a saúde, en 1997 a ONU estableceu o Protocolo de Kioto, que tamén asinou España. Aínda así, as emisións no Estado aumentaron un 53% desde 1990. O Protocolo demostrou moita máis capacidade de control sobre as emisións fixas das térmicas e das industrias; o aumento destas foi tan só dun 0,5% cada ano, mentres que as do transporte, que representa o 40% do consumo enerxético, son 10 veces máis altas, superando o seu aumento o 15% ao ano.

Unidad2

A mobilidade depende nunha porcentaxe superior ao 65% do petróleo, responsable de aproximadamente un 25% das emisións. Isto supón unhas 7 200 000 toneladas de CO2, das cales os coches e camións son os responsables en máis dun 94%. Cada litro de gasolina consumido produce 2,5 kg de CO2 e daquela calcúlase que un coche medio durante a súa vida útil produce 15 000 kg de CO2. Este consumo é variable dependendo da velocidade media, pois, se en vez de ir a 120 km/h, vai a 100 km/h, consome un 50% menos.

O abuso do transporte de vehículos particulares ponse de manifesto no parque móbil en todo o mundo, que ten uns 50 millóns de vehículos. Ademais, o seu crecemento está a ser espectacular, xa que aparece un coche novo cada segundo, o que fai prever un parque móbil no ano 2020 de aproximadamente 800 millóns de vehículos. Con este ritmo de crecemento do consumo, calcúlase que o petróleo se esgotará no prazo duns 50 anos.

Este dato está dando lugar a que se diten regulamentos para controlar esta situación. Así, en Xapón, a lei indica que os coches teñen que facer máis de 19 km por litro. Outros países, como Canadá ou Australia, estanse dirixindo cara a un estándar máis esixente de 13 km por litro.