A enerxía solar térmica

A enerxía solar térmica baséase na utilización dun colector, que exposto á radiación solar absorbe a súa calor e a transfire a un fluído para o seu uso directo ou a súa transformación en enerxía eléctrica.

Un dos usos máis habituais destes sistemas é para producir auga quente en vivendas unifamiliares. Cunha superficie de captación duns 4 m2 alcánzase a produción de 200 litros/día de auga quente, durante todo o ano.

Unidad 2

Unidad 2

Unidad 2

Reciclamos unha caixa de zapatos para cociñar coa ennerxía solar térmica

Unidad 2