A actualidade da enerxía da biomasa

Na actualidade estase a potenciar moito o aprobeitamento da biomasa primaria ou vexetal co obxectivo de producir os chamados BIOCARBURANTES: combustibles líquidos ou gasosos obtidos a partir dos chamados cultivos enerxéticos por procesos de fermentación.

A produción mundial de biocarburantes para o transporte está encabezada por Brasil e EE UU (bioetanol). No que se refire ao biodiesel, Europa é o maior produtor mundial.

Unidad 2