Aproximamos a situación de consumo enerxético e emisións de España

O Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño ten uns indicadores que permiten coñecer con claridade os datos de consumo enerxético e emisións de CO2, que nos aproximan bastante á situación actual de crise enerxética e cambio climático. Segundo estes datos, en relación ao consumo total de enerxía, o sector industrial supón aproximadamente un 35,8%; o do transporte un 36,4%; o sector residencial un 15,6%; o do sector servizos un 8,9%, e a agricultura un 3,26%.

Unidad2