A enerxía do Sol move a atmosfera ea a hidrosfera

O sistema Terra está constituído por diferentes partes en íntima relación.

Unidad 2

Aínda hoxe non coñecemos completamente as interaccións e delicados equilibrios existentes entre todas elas, pero si sabemos que o seu funcionamento depende en última instancia da enerxía procedente do Sol. A enerxía solar é a fonte primaria que move a máquina hidrolóxica, a circulación xeral atmosférica e fai posible a fotosíntese das plantas.

Unidad 2

Unidad 2