A primeira fonte de enerxía da especie humana

Foi a primeira fonte de enerxía usada pola especie humana, primeiro endosomaticamente e logo exosomaticamente. Baixo esa denominación referímonos a todo tipo de materia orgánica formada a partir de procesos biolóxicos, e isto depende en última instancia dun proceso bioquímico fundamental, denominado:

Unidad 2

Unidad 2

A primeira revolución enerxética foi o descubrimento do lume, e aínda na actualidade a leña constitúe a fonte primaria de enerxía para millóns de persoas dos países do terceiro mundo.

O esgotamento dos recursos forestais conduce a un aumento do tempo necesario para a recollida de leña en moitas das aldeas das montañas do Nepal. De resultas, algúns labregos empezan a usar excremento de vaca como combustible nas súas cociñas, o que diminúe a fertilidade dos campos e acentúa a erosión dos solos, xa que carecen de capacidade económica para suplir o esterco con fertilizantes químicos.

(A outra crise enerxética. Erik Eckholm).

Vemos, xa que logo, na anterior lectura como o ser humano aproveita todo tipo de biomasa. En función do seu grao de transformación ao longo das cadeas alimenticias, distinguimos tres tipos:

  • Biomasa Primaria ou vexetal
  • Biomasa Secundaria ou animal
  • Biomasa Terciaria ou residual