Contaminación polas explotacións de uranio

Nas explotacións a ceo aberto fanse voaduras controladas para remover as rochas, que posteriormente son transportadas cara á planta de trituración en vehículos. Neste proceso libérase po tóxico á atmosfera, ademais de liberarse gas radon produto da desintegración radioactiva. Outro foco de contaminación asociado a este tipo de minaría é que, debido aos procesos de tratamento do mineral, se xeran como residuos elementos como radio, torio, uranio empobrecido, metais pesados en lodos xunto co uranio, etc., que se poden incorporar ás augas tanto en superficie como subterráneas. Ademais, os elementos radioactivos desintégranse de forma espontánea coa emisión de partículas alfa, beta e gamma.

Unidad 2