Os datos de temperatura e precipitación que preocupan sobre o cambio climático en Galicia

As previsións emitidas para Galicia prognostican un incremento de temperatura media atmosférica de 0,5 ºC por década, o cal resulta en incrementos medios previstos para o ano 2080 de 3 ºC en inverno e 4 ºC en verán.

Unidad2

No tocante á evolución das precipitacións no territorio español, os modelos preditivos contemplan cambios significativos, pero moi variables. Non obstante, os resultados xerados por estes modelos apuntan a unha redución significativa das precipitacións totais anuais. No caso de Galicia, as proxeccións indican incrementos de precipitacións de 1 mm/día no inverno e descensos de 1 mm/día no verán. É tamén previsible que os recursos hídricos experimenten unha redución xeneralizada en toda a Península Ibérica; Galicia é a zona de menor impacto desta redución de auga dispoñible.

Para o ano 2030, e considerando un escenario de incremento da temperatura media en España do orde de 1º C, prevese un descenso medio da contribución hídrica en réxime natural dun 2%, tanto na zona norte, que comprende as concas dos ríos Miño e Limia, coma na zona de Galicia Costa.