Un 25% da poboación mundial consumimos un 75% de enerxía

A máxima expresión da habituación no consumo enerxético atopámolo en EE UU, onde con só o 6% da poboación mundial, consomen máis da terceira parte da enerxía de todo o mundo. Entre EE UU, Canadá, Europa e Xapón non superamos o 25% da poboación mundial, pero consumimos o 75% dos recursos enerxéticos. Así e todo, en países europeos de nivel de vida semellante a EE UU, como Suecia e Alemaña, o consumo de enerxía per cápita é apenas a metade de EE UU, que queda claramente destacado, pois consome máis enerxía por ano que todos os países de Europa occidental no seu conxunto, aínda que a poboación desta sexa un 75% superior.

Unidad2

Cando se compara o consumo de enerxía de EEUU coa das nacións do Terceiro Mundo, as cifras vóltanse tan grandes que perden todo o seu sentido.

Unidad2