Todo empeza coa fusión nuclear no sol

Todos os organismos necesitan materia para a súa construción celular e enerxía para as súas actividades. A enerxía para a vida, ao igual que a maioría dos procesos e potenciais enerxéticos do Planeta, procede en última instancia da actividade enerxética do Sol. Esta actividade está gobernada pola enerxía nuclear e as reaccións de fusión que acontecen no seu interior (dous átomos de H dan lugar a un átomo de He) e que producen radiacións electromagnéticas que alcanzan ao planeta Terra (entre elas, a luz visible) e fan posible o seu quentamento, a evaporación da auga, a xénese dos ventos, as ondas do mar, o ciclo hidrolóxico, os diferentes climas e o proceso da fotosíntese das plantas.

unidad02