Despois ven a fotosintese

É precisamente a fotosíntese o proceso que fai que unha pequena parte da enerxía solar que alcanza a Terra en forma de radiación electromagnética poida ser utilizada polas plantas para obteren enerxía química mediante o proceso da fotosíntese, en forma de biomasa. Esta enerxía química queda retida nos enlaces de C que proceden das moléculas de CO2 da atmosfera. Estas cadeas de carbono forman produtos e estruturas vexetais que fan aumentar a biomasa vexetal (por exemplo, en forma de froitos ou grans comestibles, ou en forma de madeira que pode ser queimada).

unidad02