Pero antes da oxidación as cadeas teñen que pasar polo organismo

As necesidades enerxéticas do organismo humano, igual que o de calquera outro ser vivo, veñen dadas pola suma de dous compoñentes principais: o metabolismo basal, que representa aquel consumo enerxético preciso para manter os procesos vitais en repouso, e a actividade física, que varía segundo as necesidades de cada especie.

unidad02