A orixe do petróleo

A orixe do petróleo está na acumulación dos restos de seres vivos (plancto) que viven flotando nas augas dos océanos ou lagos. Estes organismos aparecen en todos os mares do mundo desde hai máis de 500 millóns de anos, aínda que a súa abundancia aumenta ao longo dos períodos xeolóxicos. Ao caeren ao fondo quedan atrapados nos sedimentos, e tras o paso de millóns de anos dan lugar a rochas de gran moi fino (lutitas). Estas rochas fórmanse baixo condicións ambientais moi determinadas, acumulándose en antigos sistemas lacustres, pantanosos e de mares pouco profundos. Son zonas de alta produtividade de algas e ademais os fondos caracterízanse por ser pouco osixenados, o que favorece a conservación dos restos.

Unidad 2